Model de Declaració del compliment dels requisits establerts a l'apartat 3.2. lletres e) i g) de les bases reguladores dels ajuts destinats a la millora de la producció i comercialització dels productes de l'apicultura.

Es tracta d'una declaració responsable que cada any l'apicultor/a ha de signar cada any i s'ha de correspondre amb la convenient recepta del veterinari.

Trobareu el model en format editable en el següent arxiu: