En el seguent arxiu hi trobareu la guia editada per la Generalitat de Catalunya, que mostra els aspectes essencials on cal anar en compte higiènicament per complir amb la normativa vigent i tenir la màxima seguretat alimentària.