Ponències 

Conèixer la biologia de l’avispó asiàtic negre o velutina (Vespa velutina nigrithorax) per lluitar de forma efectiva 

- Sr. Ernesto Astiz

Experiència de lluita contra la velutina a la costa atlàntica espanyola 

- Sr. Xesús Feás

El qüestionari “Alerta velutina: Impacte de les velutines sobre els abellars a Catalunya (2022) 

- Sr. Gerardo Caja

Disseny d’un programa de lluita integrada contra velutina a Catalunya 

- Sr. Xavier Munill