20 maig 2019

Més del 75% dels cultius del món depenen de la pol·linització. Sense abelles, no tindríem aquests aliments.

Les abelles tenen un paper essencial per nosaltres i el nostre planeta.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=4NmIDq81aRE

Food and Agriculture Organization of the United Nations

COMPARTIR