04 maig 2019

Resolució ARP/1137/2019, de 24 de'abril per la qual es convoquen els ajuts al sector apícola per pol·linització per a l'any 2019.

Més informació:

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=848233&language=ca_ES

COMPARTIR