06 maig 2020

RESOLUCIÓ ARP/913/2020, de 23 d'abril, per la qual es convoquen els ajuts al sector apícola per pol·linització per a l'any 2020.

 

 

S'han convocat els ajuts al sector apícola per pol·linització. El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la pèrdua de vigència de la declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID19.

L'ajut previst és per un import total de 85.000€

 

Més informació:

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-al-sector-apicola-en-concepte-de-subvencio-per-pollinitzacio

COMPARTIR