16 maig 2020

RESOLUCIÓ ARP/1016/2020, de 7 de maig, per la qual es convoquen els ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura per a l'any 2020

S'han aprovat els ajuts a la millora de la producció i comercialització dels productes apícoles. Aquest ajut, el més important dins el sector apícola, és el que permet recuperar tant a l’associació com als socis part dels diners invertits durant el període subvencionable.

Per poder tenir temps d’entregar la documentació en el termini i amb la forma deguda, els socis que encara no ho hagin fet, han d'haver fet arribar a l'associació les factures i els comprovants de pagament abans de l'1 de juny de 2020. 

Més informació:

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873359&language=ca_ES

 

 

COMPARTIR