18 juny 2018

RESOLUCIÓ ARP/1218/2018, de 4 de juny, per la qual es convoquen els ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura per a l'any 2018

S'han aprovat els ajuts a la millora de la producció i comercialització dels productes apícoles. Entre el 15 i el 28 de juny les associacions d'apicultors han de presentar la documentació de les actuaciones objecte d'ajut. 

Aquest ajut, el més important dins el sector apícola, és el que permet recuperar tant  a l’associació com als socis part dels diners invertits durant el període subvencionable.

Per poder tenir temps d’entregar la documentació en el termini i amb la forma deguda, els socis han d'haver fet arribar a l'associació les factures i els comprovants de pagament abans del 23 de juny de 2018. 

Més informació:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7642/1680326.pdf

COMPARTIR