04 maig 2019

RESOLUCIÓ ARP/1121/2019, de 16 d'abril, per la qual es convoquen els ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura per a l'any 2019

S'han aprovat els ajuts a la millora de la producció i comercialització dels productes apícoles. Aquest ajut, el més important dins el sector apícola, és el que permet recuperar tant a l’associació com als socis part dels diners invertits durant el període subvencionable.

Per poder tenir temps d’entregar la documentació en el termini i amb la forma deguda, els socis que encara no ho hagin fet, han d'haver fet arribar a l'associació les factures i els comprovants de pagament abans del 15 de maig de 2019. 

Més informació:

http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20190503_ajuts-apicultura

COMPARTIR