10 gener 2021

Us recordem què és obligatori actualitzar el cens de les explotacions apícoles  entre l'1 de gener i l'1 de març de cada any. 

ATENCIÓ!!

Enguany el sistema de comunicació amb les oficines comarcals ha canviat i és obligatori  fer-ho de  a través del sistema de Gestió Telemàtica Ramadera (GTR), el qual obliga a la realització dels tràmits relacionats amb el registre d’explotacions ramaderes de manera telemàtica

Més informació així com una guia ràpida que hem elaborat des de l'ASAB per facilitar com fer-ho, ho trobareu a la nostra web: https://asab.cat/ca/guia-rapida-la-declaracio-anual-obligatoria-del-cens-0

COMPARTIR