23 novembre 2018

El divendres 14 de desembre de 2018, a l'Escola Agrària de Gandesa, hi haurà una jornada técnica sobre la influència de les abelles en la vinya en l'època de floració, que pot suposar un increment en la producció i una millar qualitat.

Més informació en el segment arxiu:

COMPARTIR