17 novembre 2018

El diumenge 11 de novembre va tenir lloc la primera jornada de germanor de l'ASAB. Es va poder apendre a construir una arpa per protegir els nostres abellars i es va visitar la instal·lació del projecte "Aire de colmena".

Veure el següent video:

https://vimeo.com/300173770

COMPARTIR