10 juliol 2021

El servei de Protecció d’Espècies, de la Conselleria de Medi Ambient i Territori del govern Balear confirma l’avistament d’un exemplar de vespa asiàtica a Mallorca!!

Malauradament després que s'hagués declarat com espècie  erradicada el novembre de 2020 ha tornat a apareixer.

Més informació a: https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongproteccioacute-drsquoespegravecies-confirma-lrsquoavistament-drsquoun-exemplar-de-vespa-asiagravetica-a-mallorcastrong

COMPARTIR