03 Septiembre 2023

Aquests ajuts s’adrecen a les persones productores dels sectors boví, equí, conill, oví i cabrum de carn en extensiu i semiextensiu, i del boví, oví i cabrum de llet i l’apícola, per compensar l’increment dels costos de producció, concretament aquells vinculats a l’alimentació animal, derivat del conflicte bèl·lic d'Ucraïna i agreujat per la manca de pluges actual.

TERMINI

Aquest ajut es tramita per internet de manera personalitzada (no ho fa l'associació), a través del següent enllaç: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/23595-ajut-excepcional-productors-bovi-equi-conill-ovi-cabrum-carn-llet-apicola-crisi-ucraina?category=729e213c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c