08 Mayo 2024

ORDRE ACC/40/2024, de 6 de març, per la qual es modifica l'Ordre ACC/145/2022, de 15 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts   al sector apícola per a la pol·linització.

S'han convocat els ajuts al sector apícola per pol·linització. El termini de presentació de sol·licituds és del 6 al 17 de maig de 2024.  

L'ajut previst és per un import total de 102.000€, i no pot ser superior a 8,50€/arna per a persones apicultores professionals i fins un màxim d'1,5€/arna per a no professionals.

S'ha de fer personalment i noms per internet.

Cal tenir inscrita l'explotació al Registre d'explotacions ramaderes amb anterioritat a l'1 de gener de 2024 i amb un nombre d'arnes igual o superior a 70 arnes.

 

Més informació i accès al tràmit: https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/7181_Ajuts-al-sector-apicola-en-concepte-de-subvencio-per-pollinitzacio?category=72aeea1e-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1