ds. 13 novembre Associació d'Apicultors de Barcelona Sala d'actes de l'Edifici del Mirador, Castellar del Vallès

Assemblea anual de l'ASAB.

 

Programa

10-11:45 Assemblea General

11:45-12:00 Pausa Café

12:00-14:00 Xerrada amb el Sr. Lluís Palomera, veterinari de l'ASAB

       

 Ordre del dia

•            Aprovació acta assemblea 2019

•            Renovació de junta i convocatòria oficial de candidatures a junta 2022. Calendari.

•            Estat del Sector Apícola

•            Ajuts al Sector: PIC (acceptació ajut 2022),  AGROAMBIENTALS, augment pressupost.

•            Estat de comptes

•             Retirada Eixams i Situació vespa velutina (ajuts administració)

•            Resum activitats del 2020-2021

•            Propostes activitats 2022

•            Precs i Preguntes

 

Reserveu-vos el dia! 

Com cada any acabarem amb el tradicional dinar aquest any però cal que us apunteu abans, enviant-nos un mail o un whatsapp al telèfon de l'ASAB:

 676 69 46 65