La normativa que cal tenir en compte és:

Ens haurem de donar d'alta al Registre d'Explotacions Ramaderes i comunicar l'inici de l'activitat a les oficines comarcals del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP).

Segons el número d'arnes:

 • Professional. Més de 150 arnes
 • No profesional. Menys de 150 arnes
 • Autoconsum. Menys de 15 arnes.

Segons els moviments:

 • Estant. Les arnes estan tot l'any en el mateix assentament.
 • Transhumant. Les arnes es mouen al llarg de l'any.

Distàncies que cal complir:

 • 100 metres a altres explotacions ramaderes, independentment que siguin apícoles o no i entre assentaments apícoles. 
 • 400 metres a establiments col·lectius de caràcter públic i a nuclis de població. Aquesta distància es pot reduir sempre que l'ajuntament autoritzi aquest reducció i es reforcin les mesures de bioseguretat (article 5.4 g) Decret 40/2014, de 25 de març).
 • 200 metres a carreteres nacionals. Aquesta distància es pot reduir el 50% en cas que les arnes estiguin en pendent i a una alçada o desnivell superior de dos metres amb l’horitzontal de la carretera.
 • 50 metres a carreteres comarcals. Aquesta distància es pot reduir el 50% en cas que les arnes estiguin en pendent i a una alçada o desnivell superior a dos metres amb l’horitzontal de la carretera.
 • 25 metres a camins veïnals. Aquesta distància es pot reduir el 50% en cas de que les arnes estiguin en pendent i a una alçada o desnivell superior de dos metres amb l’horitzontal de la carretera.
 • A les pistes forestals les arnes s’han instal·lar a les vores sense que obstrueixin el pas.

Aquestes distàncies també s’han d’aplicar als assentaments apícoles quan realitzin transhumància.

Les distàncies establertes anteriorment, poden reduir-se fins a un màxim del 75%, sempre que les arnes disposin d’una tanca d'almenys dos metres d’alçada a la banda situada cap a la carretera, camí, o establiment. La tanca pot ser de qualsevol material que obligui les abelles a iniciar el vol per sobre dels dos metres d’alçada.

Cal identificar cada arna amb el número del registre de l'explotació.

S'ha d'advertir amb un rètol en un lloc visible i proper a l'abellar (menys de 15m) de la presència de les abelles.

INFORMEU-VOS A LA VOSTRA OFICINA COMARCAL DEL DACC MÉS PROPERA.